Skip to main content

Voor wie

Het FieldLab Circular Packaging (FLCP) is er voor alle bedrijven die hun producten in verpakkingen op de Nederlandse markt brengen. Wat is circulair verpakken? En hoe doe je dat? De theorie is bekend, maar hoe werkt het in de praktijk? Komt uw verpakking wel goed terecht na afdanking? Betekent recyclebaar ook dat dit daadwerkelijk gebeurt? En als dat niet zo is, wat kunnen we dan gezamenlijk doen, wat moeten we veranderen om het wel voor elkaar te krijgen. Het FLCP geeft antwoord op al deze vragen door de hele keten met u aan tafel te zetten. En concreet te toetsen wat er in de praktijk gebeurt en kan gebeuren.

Op nationaal en Europees niveau zijn afspraken gemaakt om bepaalde circulaire doelen te halen, zo ook op het gebied van verpakkingsmaterialen. Helaas komt het nog steeds voor dat verpakkingen niet circulair zijn in de bestaande infrastructuur. Het FLCP zoekt samen met u uit waar het knelpunt ligt.

Dat kan in het ontwerp van de verpakking liggen, in de gebruikte materialen of in de techniek die wordt toepast om de gebruikte verpakking te verwerken en recyclen. De achterban van het FLCP bestaat uit een grote representatie van de afvalverwerkende industrie in Nederland en daarbuiten. Samen met experts van deze bedrijven wordt uw casus ontleed en opgelost.

Cases

Het FLCP  heeft trajecten doorlopen met diverse merken. Door op het plaatje te klikken kunt u per casus lezen welke zaken zijn aangepakt.

Onderzoeksprojecten

Het FLCP  heeft verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd op het gebied van sortering en de recyclebaarheid van verpakkingen. Een aantal voorbeelden staan hieronder, klik op een titel om een omschrijving van het project te lezen.