Skip to main content

Onderzoeksproject

Storende verpakkingen in het Nederlandse PMD afval

In opdracht van het KIDV heeft het FieldLab Circular Packaging (FLCP) uitgezocht welke vormvaste kunststof verpakkingen in het Nederlandse PMD verpakkingsafval verkeerd gesorteerd worden en wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. Deze verpakkingen komen ofwel in de verkeerde recycle stroom of ze komen in een residustroom. In beide situaties worden ze hierdoor niet gerecycled. 

Onderdeel van het FLCP-onderzoek was het verzamelen van data van vier sorteerfabrieken van Nederlands PMD verpakkingsafval. De data van verschillende bronnen is naast elkaar gezet en vergeleken om een top 50 van de verpakkingen die het vaakst in de residustroom terecht komen te vormen. Deze verpakkingen zijn herleid naar 20 merkbedrijven en retailers. Het FLCP heeft de betreffende 20 bedrijven benaderd om hen te wijzen op de verstorende verpakkingen zodat maatregelen genomen konden worden.