Skip to main content

Over ons

We sluiten de verpakkingen cirkel

Stichting FieldLab Circular Packaging (FLCP) heeft als missie het terugwinnen van verpakkingsmaterialen voor nuttige toepassingen, met als doel om zowel kwantiteit als kwaliteit van recyclaat te verhogen op zo efficiënt mogelijke wijze. Het FLCP bereikt dit door optimale afstemming te realiseren tussen, en innovaties in, verpakkingsdesign en afvalrecyclingprocessen.

Met elkaar

Het FieldLab Circular Packaging is een stichting zonder winstoogmerk en is opgezet vanuit een samenwerking tussen enkele koplopende merkbedrijven en sorteer- en recyclingbedrijven. Deze bedrijven zijn verbonden aan de stichting middels een partnerschap en leveren zowel inhoudelijke expertise als een financiële contributie aan de stichting.

De Partnerbedrijven van het FieldLab komen vier maal per jaar bij elkaar om acties en projecten uit te zetten op overkoepelende thema’s zoals de inzet van recyclaat in verpakkingen en het verwijderen van storende elementen in verpakkingsdesign ten behoeve van verbeterde recyclebaarheid.

Bestuur

De stichting is opgezet met financiële opstart-steun van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers uit het verpakkend bedrijfsleven, vertegenwoordigers uit de afvalrecyclingsector en een onafhankelijk voorzitter. Het huidige bestuurssamenstelling is als volgt:

De heer R. J. Hamer (onafhankelijk voorzitter)

De heer F. Bakker – PreZero (penningmeester)

De heer H. J. van de Vijver – HVC/KSI (secretaris)

De heer T. W. Tummers – Unilever

De heer C. Bruijnes (KIDV) – namens Afvalfonds Verpakkingen

Projectbureau

Het FieldLab is een praktijk gerichte projectorganisatie en een uitvoerende aanvulling op de kennisfunctie van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (waarmee het samenwerkt en kantoor deelt). Het FieldLab voert programma- en projectmanagement uit. Het FieldLab heeft de overkoepelende kennis van het verpakkingensysteem met diep inzicht in de materie van productie en gebruik, afvalinzameling en verwerking.

Het FieldLab bureau kan in projectuitvoering beroep doen op experts uit de Partnerbedrijven en werkt samen met het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP), Polymer Science Park (PSP), Partners for Innovation (PFI) en Brightlands Materials Center (BMC).

Aanspreekpunten van het FieldLab Circular Packaging zijn directeur Marc Reijnders, verpakkingsexpert Anne van Seters en projectmedewerker Margot Meijerink. Vragen over financiële zaken kunnen gericht worden aan Rebecca van ’t Westeinde (info@flcp.nl).

Marc Reijnders – Directeur
marc.reijnders@flcp.nl

Margot Meijerink – Projectmedewerker
margot.meijerink@flcp.nl

Jaap van de Hoek – Expert Recycling en Circulaire Grondstoffen

Anne van Seters – Verpakkingsexpert
anne.van.seters@flcp.nl