Over ons

We sluiten de verpakkingen cirkel

Het FieldLab richt zich op het volledig circulair maken van verpakkingen die belanden in het Nederlandse huishoudelijke en bedrijfsafval. De doelstellingen van het FieldLab bestaan uit het verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare gerecyclede verpakkingsmaterialen en het identificeren van bottlenecks die optreden in het proces daartoe.

Direct aan de slag met Use Cases

De strategie om dat te bereiken bestaat uit het oppakken van Use Cases, welke door individuele bedrijven kunnen worden ingediend. Het FieldLab biedt deze bedrijven een open en neutrale werkomgeving om samen met de ketenpartijen zoals afvalverwerkende bedrijven, aan de slag te gaan.

Strakke regie

Door het slim inzetten van de gezamenlijke kennis en infrastructuur van betrokken partijen, kan er snel tot oplossingen gekomen worden. Dit wordt bereikt door middel van een korte serie strak geregisseerde ‘snelkookpan’-workshops met een doorlooptijd van omstreeks 3 á 4 maanden: het Use Case traject.  Deoplossingen worden vervolgens per direct in praktijk getoetst om ze verder te ontwikkelen totdat de optimale oplossing is verkregen.

Met elkaar

Het FieldLab Circular Packaging is ontstaan uit een samenwerking tussen de Stichting Sustainable Food Initiative (SFI), de Stichting Afvalfonds Verpakkingen en zeven bedrijven uit de afvalmanagement- en recyclingsector:

Een vertegenwoordiging van bovengenoemde bedrijven vormt het bestuur van het FieldLab. Deze wordt, wanneer relevant, aangevuld door (een) vertegenwoordiger(s) van de belangrijkste klanten van het FieldLab die op dat moment meerdere Use Cases draaien. Het projectbureau van het FieldLab regisseert de Use Case trajecten en zorgt voor de aanwezigheid van de juiste professionele expertise afhankelijk van de casus.

Het FieldLab houdt voeling met innovaties op het gebied van duurzaam verpakken door goede samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en de wetenschappelijke- en kennisinstellingen waar zij mee verbonden is.

Om de rolverdeling toe te lichten: daar waar het KIDV bij bedrijven met verpakkingsvraagstukken de juiste diagnose stelt inclusief handelingsperspectieven, biedt het FieldLab vervolgens de expert aanpak om samen met het verpakkend bedrijf de verbeteringen daadwerkelijk door te voeren.

Aanspreekpunten van het FieldLab Circular Packaging zijn directeur Marc Reijnders (marc.reijnders@flcp.nl) en expert duurzaam verpakken Anne van Seters (anne.van.seters@flcp.nl).

Voor vragen over de ‘Food’-FieldLabs verbonden aan het SFI kunt u terecht bij Ivo Ploegsma (ivo.ploegsma@sfifood.nl).