Skip to main content

Onze diensten

Het FieldLab Circular Packaging (FLCP) biedt een open en neutrale werkomgeving als samenwerkingsplek om verpakkingen circulair te maken. Het FLCP maakt onderscheid tussen twee verschillende soorten dienstverlening.

De ‘Use Case’ aanpak

Een gespecialiseerde Use Case-aanpak voor één type verpakking (vaak één merk, één specifiek type verpakking): een gestructureerde ‘snelkookpan’ benadering waarbij alle relevante partijen het verpakkingsformat onder de loep nemen. Dit gebeurt in een reeks ‘hogedruk’ workshops en testactiviteiten. Dit resulteert in een analyse van de mate van circulariteit / duurzaamheid van de verpakkingsoplossing en in een reeks verbeteringsopties. Alle actoren in de keten van het genereren, gebruiken, inzamelen en

recyclen van het verpakkingsmateriaal werken mee aan de ontwikkeling van de beste oplossing voor het verpakkingsformat. We maken gebruik van de gezamenlijke kennis en infrastructuur van de partners van het FLCP. De gezamenlijke infrastructuur (sorteer- en recyclingfabrieken) biedt een unieke mogelijkheid om de oplossingen in praktijksituaties te testen, van deze tests te leren en deze kennis te gebruiken om verder te werken aan de oplossingen. Hieronder een illustratie van de hoge druk aanpak met workshops:

Brede projectgeoriënteerde aanpak

De andere vorm van dienstverlening is een projectgeoriënteerde aanpak voor het oplossen van algemene problemen die kunnen optreden bij bepaalde verpakkingscategorieën (bijv. alle HDPE-wasmiddelflessen of alle kaasverpakkingen). Deze aanpak wordt veelal gebruikt in samenwerking met organisaties zoals het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP).

Deze dienstverlening is vaak gericht op het opschalen van oplossingen die voortkomen uit eerder beschreven Use Case-programma’s. Indien relevant en mogelijk, zal een oplossing worden opgeschaald naar een Industry Best Practice om volledige materialen circulariteit te garanderen. Bij deze aanpak zijn meerdere stakeholders betrokken en dus ook concurrerende bedrijven die producten in vergelijkbare/dezelfde verpakkingen verkopen.