Skip to main content

Onze diensten

Het FieldLab Circular Packaging (FLCP) biedt een open en neutrale werkomgeving als samenwerkingsplek om de verpakkingen cyclus te sluiten. Het FLCP maakt onderscheid tussen verschillende soorten dienstverlening.

1. Praktische samenwerking & kennisvergroting

Bedrijven kunnen aansluiten bij het Partnerschap van het FieldLab tussen verpakkende (merk)bedrijven en recyclingbedrijven. Hier doen vertegenwoordigers relevante kennis op en worden verduurzamingstrajecten opgetuigd vanuit vier jaarlijkse workshops met alle partnerbedrijven.

2. Technisch inhoudelijke diensten

  1. Check up: een beknopte analyse van uw verpakkingsportfolio inclusief handelingsperspectieven tot verduurzaming (korte termijn en lange termijn) en mogelijkheden voor tariefkortingen (indien van toepassing).
  2. Deep Dive: een volledige circulariteitsanalyse en milieu impact analyse (LCA) van een individuele verpakking of verpakkingsportfolio inclusief handelingsperspectieven tot verduurzaming (korte termijn en lange termijn).
  3. Bedrijfshandboek Duurzaam Verpakken: het ontwikkelen en vastleggen van uw ‘company policy’ inzake duurzaam verpakken inclusief ‘Handboek’ t.b.v. bedrijfsimplementatie.
  4. Use Case trajecten: Analyse en weergave handelingsperspectieven m.b.t. de sorteer- en recyclebaarheid van uw verpakkingen in het Nederlandse afvalverwerkingssysteem. Uitgevoerd i.c.m. testcentra en industriële afvalrecyclers. Zie hieronder voor uitgebreidere toelichting.
  5. Specifiek voor bedrijfsverpakkingen: het ontwikkelen, testen en implementeren van ‘closed-loop’ verpakkingsrecyclingsystemen: van verpakkingsafval tot nieuwe hoogwaardige producten.
  6. Advies over (her)ontwerp van specifieke verpakkingen.

3. Communicatie

Het FieldLab helpt u met de ‘do’s & don’ts’ bij de communicatie van uw verduurzamingsambities, -activiteiten en -prestaties op het gebied van verpakken.

4. Governance & Control

  1. Het FieldLab biedt u een op-maat systeem voor Packaging Sustainability Control & Review (PSCR) voor uw bedrijf. Onze standaard tool wordt aangepast naar de business KPI’s van uw bedrijf. Hiermee beschikt u over uw eigen company dashboard met verpakkings-KPI’s gelinkt aan duurzaamheidsambities van uw bedrijf en, indien gewenst, de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).
  2. Het FieldLab kan u helpen uw verpakkingsadministratie opzetten t.b.v. aangifte afvalbeheersbijdrage inclusief aanvraag tariefkortingen en de verplichte aangifte van verpakkingsdata die onder de SUP-regeling (Single Use Plastics) vallen.

Nadere toelichting van de ‘Use Case’ aanpak

Een gespecialiseerde Use Case-aanpak voor één type verpakking (vaak één merk, één specifiek type verpakking): een gestructureerde ‘snelkookpan’ benadering waarbij alle relevante partijen het verpakkingsformat onder de loep nemen. Dit gebeurt in een reeks ‘hogedruk’ workshops en testactiviteiten. Dit resulteert in een analyse van de mate van circulariteit / duurzaamheid van de verpakkingsoplossing en in een reeks verbeteringsopties. Alle actoren in de keten van het genereren, gebruiken, inzamelen en

recyclen van het verpakkingsmateriaal werken mee aan de ontwikkeling van de beste oplossing voor het verpakkingsformat. We maken gebruik van de gezamenlijke kennis en infrastructuur van de partners van het FLCP. De gezamenlijke infrastructuur (sorteer- en recyclingfabrieken) biedt een unieke mogelijkheid om de oplossingen in praktijksituaties te testen, van deze tests te leren en deze kennis te gebruiken om verder te werken aan de oplossingen. Hieronder een illustratie van de hoge druk aanpak met workshops:

Brede projectgeoriënteerde aanpak

De andere vorm van dienstverlening is een projectgeoriënteerde aanpak voor het oplossen van algemene problemen die kunnen optreden bij bepaalde verpakkingscategorieën (bijv. alle HDPE-wasmiddelflessen of alle kaasverpakkingen). Deze aanpak wordt veelal gebruikt in samenwerking met organisaties zoals het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP).

Deze dienstverlening is vaak gericht op het opschalen van oplossingen die voortkomen uit eerder beschreven Use Case-programma’s. Indien relevant en mogelijk, zal een oplossing worden opgeschaald naar een Industry Best Practice om volledige materialen circulariteit te garanderen. Bij deze aanpak zijn meerdere stakeholders betrokken en dus ook concurrerende bedrijven die producten in vergelijkbare/dezelfde verpakkingen verkopen.