Skip to main content

Onderzoeksproject

Ontwikkeling toets methodieken Tariefdifferentiatie 2.0

Het FLCP heeft in opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen twee onderzoeken uitgevoerd om Tariefdifferentiatie 2.0 vorm te geven. Binnen de nieuwe opzet van de Tariefdifferentiatie wordt duurzaam verpakkingsontwerp gestimuleerd en is het mogelijk om korting te krijgen wanneer verpakkingen recyclaat bevatten en/of wanneer deze wit/transparant zijn.

Om deze kortingen correct te kunnen toebedelen, heeft het FLCP voor beide thema’s onderzocht hoe deze in de praktijk kunnen worden getoetst.

Voor de toepassing van recyclaat zijn de verschillende werkwijzen in kaart gebracht waarmee producenten/importeurs dit kunnen aantonen. Om aan te tonen dat een verpakking wit/transparant is, heeft het FLCP eerst onderzocht hoe kleur kan worden gemeten. Vervolgens is met de meest geschikte meetmethode een range aan witte en grijze verpakkingen gemeten, om zo referentiewaardes te definiëren.