Skip to main content
Nieuws

Onderzoek sortering kunststof verpakkingen

Het FLCP heeft de afgelopen maanden in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) onderzocht en getest welke harde kunststof verpakkingen, na afdanking bij het kunststof afval door de consument, niet bij de kunststof recycler aankomen maar helaas verbrand worden.

Dit komt doordat deze verpakkingen in de sorteerfabriek terecht komen in de residu stromen van de in plaats van in een waardevolle kunststof stromen die door de recyclers verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen voor nieuwe producten. Het FLCP heeft na het uitvoeren van enkele analyses een top 50 van deze verpakkingen opgesteld die in hoge mate in het residu van de sorteerfabrieken terecht komen. In samenwerking met de industriële partners wordt in de Use Case trajecten onderzocht wat de vermoedelijke oorzaken zijn waarom deze verpakkingen niet naar de juiste recyclestromen gesorteerd worden. Merkeigenaren van de verpakkingen zijn uitgenodigd om samen met experts van het FLCP gerichte analyses te doen en verbeteringen door te voeren zodat de verpakkingen wel gerecycled zullen worden. Het rapport zal deze zomer aan het KIDV worden opgeleverd.