Skip to main content
Interview

Hester Klein Lankhorst

Het FLCP interviewde Hester Klein Lankhorst (directeur Afvalfonds Verpakkingen) over haar visie op een circulaire economie en de bijdrage van het FLCP om daar te komen. “Ik zie een belangrijke rol voor het FLCP bij het beter recyclebaar maken van verpakkingen én de toepassing van recyclaat.”

Hester Klein Lankhorst – Afvalfonds Verpakkingen

Je staat nu een half jaar formeel aan het roer van het Afvalfonds Verpakkingen. Hoe bevalt het en waar ligt jouw focus op dit moment?

Hester Klein Lankhorst: “Het bevalt me goed, ik voel me als een vis in het water. Er is al veel gerealiseerd door mijn voorgangers maar van terug leunen is geen sprake. De manier waarop het Afvalfonds de uitvoering van producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen heeft ingevuld staat als een huis. Een mooi vertrekpunt om verder te bouwen. Want de lat komt steeds hoger te liggen. Nieuwe wettelijke recycledoelen en meetmethoden zorgen ervoor dat we steeds meer verpakkingen moeten recyclen. En dat is goed, want we kunnen er met de hele keten voor zorgen dat de circulaire economie dichterbij komt. En wij willen er als Afvalfonds ook het maximale aan doen om er voor te zorgen dat de cirkel ook economisch gezien rond wordt.

Hoewel steeds meer verpakkingsafval wordt ingezet als secundaire grondstof voor een tweede toepassing moeten vooral op het gebied van plasticrecycling nog heel veel stappen worden gezet. We willen dus echt in samenwerking met de ketenpartners uit de plastic recyclingketen stappen zetten en hebben ook een afdeling business development opgezet. Want innovatie speelt een cruciale rol om de plasticrecycling naar een hoger plan te kunnen krijgen, zowel technologisch als financieel.”

Het Afvalfonds heeft eerder laten weten dat het de visie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deelt dat ingezet moet worden op het terugdringen van verbranding van herbruikbare grondstoffen. Daarbij speelt niet alleen meer afvalscheiding en de verbetering van sortering en recycling een rol, maar ook het beter recyclebaar maken van verpakkingen én de toepassing van recyclaat is belangrijk. Hoe zie jij de rol van het FieldLab Circular Packaging hierin?

Hester Klein Lankhorst: “Ik zie een belangrijke rol voor het FieldLab in deze missie. Het is dan ook niet voor niets dat het Afvalfonds het FieldLab financieel ondersteunt en we een vertegenwoordiger in het bestuur van jullie stichting hebben. Het FieldLab laat zien dat het mogelijk is om de verpakkingsketen te sluiten in woord en daad door de trajecten die jullie uitvoeren met merkbedrijven en private label fabrikanten. Het verpakkend bedrijfsleven communiceert regelmatig haar lange termijn ambities op het gebied van duurzaam verpakken. Het is daarbij ook van belang dat knelpunten op het gebied van sortering en recycling van de verpakkingen die nu toegepast worden, in het huidige systeem worden opgelost. Jullie bieden de oplossing door de verpakkende bedrijven met experts uit de afvalverwerkende industrie aan tafel zetten en gezamenlijk daadwerkelijke metingen en testen in de sorteer- en recyclingfabrieken uit te voeren.”

Bij jouw ‘inauguratie’ tijdens de nieuwjaarsreceptie gaf je aan in jouw speech het Afvalfonds proactief gaat inzetten op innovatie en dat ook waar nodig is zal ondersteunen. Hoe gaat het met de ontwikkeling van een innovatieprogramma?

Hester Klein Lankhorst: “In de plasticrecycling ligt de uitdaging, met glas, papier, metaal is al veel langer ervaring en die stromen lopen goed. Innovatie speelt een cruciale rol om de plasticrecycling naar een hoger plan te kunnen krijgen, zowel technologisch als financieel. Onze afdeling business development bekijkt daarom welke ontwikkelingen nodig zijn en in hoeverre de markt hierop zelf anticipeert. Daar waar nodig gaan we innovatie stimuleren, bijvoorbeeld door afzet te garanderen, partnerships aan te gaan of volumeafspraken te maken.”