Skip to main content

Onderzoeksproject

Design for Recycling van kunststofverpakkingen

Het FLCP is door bureau Partners for Innovation gevraagd om bij te dragen aan het onderzoek met als doel het aandeel goed recyclebare verpakkingen verhogen. Dit is opgepakt door vanuit een longlist een selectie te maken van circa 10 kansrijke verbetertrajecten en minimaal twee concrete verbetertrajecten, uit te werken. Deze moeten tot een duidelijk meetbare verhoging van het percentage goed recyclebare verpakkingen leiden. 

Als basis voor dit project is een onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research (WUR 2021) gebruikt waaruit blijkt dat slechts 27% van de kunststofverpakkingen op de Nederlandse markt ‘goed recyclebaar’ is met de huidige gangbare sortering- en recyclingtechnieken. Volgens het rapport is voor minimaal 29% van de verpakkingen het ontwerp aanpasbaar om de recyclebaarheid te verhogen, bijvoorbeeld door het aanpassen van etiketten en lijmen.