Skip to main content

Use Case

Calvé Pindakaas

De reden voor het uitvoeren van een onderzoek bij het FieldLab door Calvé naar de pindakaas pot was dat Unilever streeft naar volledig circulaire verpakkingen. Voor de glazen pot was het duidelijk dat deze via de glasbak goed gerecycled kan worden. Voor de kunststof dop was dat onbekend. In het traject is samen met verschillende experts onderzocht of en hoe het kunststof deksel gesorteerd en gerecycled kon worden. Ook is conceptueel onderzocht wat alternatieve verpakkingssystemen zouden kunnen zijn.  

Kunststof scheiden uit de glas scherven leek lastig door de relatief lage hoeveelheid kunststof in het ingezamelde glas en de glas ‘fines’ die in het kunststof terecht kwamen. Alternatieve dop-materialen blijken gepaard te gaan met forse aanpassingen in de verpakkingslijnen. Trajecten m.b.t. de meest duurzame materiaalkeuze voor de pot zelf lopen nog.